MAKNA LOGO

  1. Perisai dengan warna dasar hijau, lambang perisai diri
  2. Salib berwarna putih lambang kasih dan perjuangan
  3. Sayap kuning berbulu lima helai melambangkan dharma Yayasan panca Dharma
  4. Bintang adalah lambang terang Ilahi